Förlikning i målet mellan Stim och SF Anytime AB

Stim och SF Anytime har gjort upp om förlikning och målet som har pågått i Patent- och marknadsdomstolen har därför avskrivits.

Bakgrunden till tvisten är att SF Anytime AB, som sedan år 2002 bedrivit en TVOD-tjänst där konsumenter har möjlighet att hyra film och avsnitt av TV-serier, sedan 2010 saknat licens för denna musikanvändning då parterna inte kunnat komma överens om de nya licensvillkoren. Därför beslutade Stim att stämma SF Anytime AB för upphovsrättsintrång för perioden 2010 - 2014 med yrkande om skälig ersättning. Stämning utfärdades i målet den 1 april 2015.

 

Huvudförhandling i målet var planerad att starta den 24 april 2017 och skulle pågå till den 11 maj 2017. På uppmaning av Patent- och Marknadsdomstolen initierades förlikningsdiskussioner. Vid förlikningssammanträdet den 21 april 2017 träffade Stim och SF Anytime AB en överenskommelse rörande totaldistributionen av SF Anytime AB:s TVOD-tjänst.

Med detta har den tvistiga perioden reglerats och SF Anytime har mot ersättning erhållit en licens för perioden fram till 31 december 2017. Innehållet i överenskommelsen är sekretessbelagt varför närmre information om avtalets innehåll inte är tillgänglig. Vi kommer nu att gå vidare med förhandling om ett avtal som ska gälla fr o m 2018.

Vid förlikningssammanträdet den 21 april 2017 kom Stim och SF Anytime AB också överens om att Stim skulle återkalla sin talan utan krav på ersättning för rättegångskostnader och att SF Anytime AB inte skulle framställa något krav på ersättning för rättegångskostnader. Huvudförhandlingen ställdes med detta in.

Nyhetsarkiv