SF Studios blir majoritetsägare i produktionsbolaget FLX

Filmbolaget SF Studios, som ägs av Bonnier, blir majoritetsägare i produktionsbolaget FLX, ett av Sveriges mest framgångsrika produktionsbolag som står bakom succéer såsom Solsidan, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, Bonusfamiljen och den aktuella Netflix-serien Störst av allt. FLX:s grundare Felix Herngren och vd Pontus Edgren kvarstår som betydande aktieägare.

SF Studios och FLX har sedan tidigare en mycket nära och stark relation, vilken genom transaktionen kommer att fördjupas ytterligare. Sedan tre år tillbaka har SF Studios och FLX ett distributionssamarbete på långfilm i Norden och genom att knyta bolagen ännu närmare varandra kommer bolagen att kunna utbyta erfarenheter och lära av varandra för att på så sätt kunna utvecklas och växa ytterligare.

Läs hela pressreleasen  eller på
SF Studios pressida  

Nyhetsarkiv